Bóg przebacza i zapomina, ale Google nigdy!

Data wpisu7 marca 2011 Ilość komentarzy7

Pozwoliłem sobie sparafrazować słowa Viviane Reading, Komisarz ds. Sprawiedliwości, wypowiedziane jako komentarz do sprawy, która wkrótce może trafić do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Źródło informacji: “Google vs. Hiszpania” z Wyborczej.biz.

Czytaj dalej